پنهان بودن میلاد امام زمان(عج)

تاریخ دوران بنى امیّه و بنى عبّاس، به ویژه از زمان امام ششم حضرت صادق علیه السلام به بعد، گواه آن است كه خلفاء نسبت به امامان معصوم بسیار حسّاس شده بودند، و هر چه زمان پیش مى رفت نفوذ آنان بیشتر و علاقه مردم به آن بزرگواران افزونتر مى شد، تا آنجا كه خلفاء عباسى حكومت خود را درمعرض خطر مى دیدند، به ویژه كه شهرت داشت مهدى موعود(ع) از نسل پیامبر و از دودمان امامان معصوم و حضرت عسكرى بوجود خواهد آمد و دنیا را از عدل و داد پر مى سازد؛ از این رو امام عسكرى(ع) سخت مورد مراقبت بود و همانند پدر و جدّ و جدّ اعلاى خویش در مركز حكومت عباسى« سامرّاء» زیر نظر قرار داشت، و از سوى عباسیان كوشش مى شد تا از به وجود آمدن و پرورش كودك موعود جلوگیرى شود،برچسب ها :
پنهان بودن میلاد امام زمان(عج) ,  پنهان ,  میلاد ,  امام زمان ,