بیائید باخودمان رو راست باشیم


سلام دوستان حالتون چطوره؟
می خوام یه چیزیو رو راست بهتون بگم "نمی خوام نا امیدتان كنم ولی بیایید با هم رو راست باشیم می خوام بگم ما كه دم از محبان مهدی میزنیم چقدر به خودمون اعتماد داریم كه اگه آقا ظهور كنن همه ی اعمالمون مورد رضایت ایشان باشد؟؟؟؟؟؟؟برچسب ها :
بیائید باخودمان رو راست باشیم ,  امام زمان ,