مولا جان...
من مثل دیگران بلد نیستم حرفای قشنگ بزنم..
فقط بگم مولا جان امشب که لبانت از میلاد پدر مسروره به حق این شب دل غمزده ما رو ، دل غمزده همه بیمارا رو خوشحال کن...
راستی مولا میلاد پدر جانتان مبارک....
*اللهم عجل لولیک الفرج*