خلقت کائنات شد، بهر وجود فاطمه(س)

زنده همه جهان شد از، یمن ورود فاطمه(س)

پیش حریم حرمتش، خیل ملک کشید صف

از سر شـوق جملگی، محو سجود فاطمه(س)


a4a78f14-d643-4cd8-bcac-af7502d79002.jpgبرچسب ها :
فاطمه ,  زهرا ,  بتول ,  روز مادر ,