حضرت حیدر به نام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه

گردنت را می شکست آنجا اگر عباس بودayame-fatmieh_www.jahaniha.com_12.jpgبرچسب ها :
فاطمه ,  fateme ,  حیدر ,  عباس ,  زهرا ,