در به کار بردن ادب در زندگی , همین قدر برای تو بس است که

 از هر چه آن را از دیگران زشت میداری دوری جویی.

امیرالمومنین علی (علیه السلام)
نهج البلاغه حکمت 415
برچسب ها :
امیرالمومنین ,  علی ,  نهج البلاغه حکمت 415 ,