بزرگواری و جوانمردی , بیشتر از علقه ی خویشاوندی,

موجب مهربانی و توجه مردم نسبت به انسان می گردد.


امیرالمومنین علی (علیه السلام)
نهج البلاغه حکمت 247
برچسب ها :
امیرالمومنین ,  علی ,  نهج البلاغه حکمت 247 ,