با تاکید به تو سفارش می کنم که تندی و تیزی زبانت را در برابر کسی که به تو سخن آموخته , قرار مده

و نیز به تو تاکید میکنم که سخن بلیغ و رسای خود را در برابر آن کس که در استواری ادب و عقل تو کوشش کرده , به کار مبر.


امیرامومنین علی (علیه السلام)
نهج البلاغه حکمت 414برچسب ها :
امیرامومنین علی ,  علی ,  حکمت 414 ,