سخن, تا زمانی که لب به گفتن آن نگشوده باشی ؛ در بند و اختیار توست
و چون , آن را
بر زبان راندی , تو در بندو اختیار آن قرار خواهی گرفت.

پس به همان گونه که زر و سیم
خود را در محلی محکم و مطمئن نگاه میداری ؛ زبان خود را نگاه دار .

چه بسا کلمه ای
که نعمتی را از انسان ربوده ورنج وعذابی را به طرف او کشانیده است .

امیرامومنین علی (علیه السلام)
نهج البلاغه حکمت 389برچسب ها :
امیرامومنین علی ,  علی ,  حکمت 389 ,