امیر المومنین علی (علیه السلام) می فرمایند:

آن حضرت این کلام را درباره خوارج هنگامی ایراد فرمودندکه این گفته ی خوارج را شنیدند:"لا حکم الا لله"(حکومت خاص خداست)

سخن حقی است اما گوینده آن از ذکر این سخن , باطل را اراده میکند .آری , بی گمان حکومت مخصوص خداست , لیکن این قوم می گویند : فرمانروایی و زمامداری به خدا اختصاص دارد.
در حالیکه به راستی برای مردم از داشتن فرمانروا, چه نیکوکار وچه بدکار, گریز و چاره ای نیست؛ تا  مومن در پناه فرمانرویی او به کار خویش بپردازد وکافر از زندگی خود بهره مند گردد و خداوند در آن فرمانروایی مدت مقرر شده برای هر کس را به پایان برساند و به وسیله آن , خراج و اموالی را که به همه مردم تعلق دارد , گردآوری شده و با دشمنان نبرد شود , راهها امن گردد, حق ضعیف از قوی گرفته شود تا با این فرمانروایی نیکوکاران در آرامش زیست کنند واز شر بد کاران آسوده خاطر گردند.


نهج البلاغه خطبه 40برچسب ها :
امیر المومنین علی (علیه السلام) ,  نهج البلاغه خطبه 40 ,  حکومت ,