امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند:

فکر به منزله آیینه ای است پاک وصاف( که چیز هایی را که با چشم نمی توان دید در آن دیده میشود) , و پند گرفتن وعبرت آموختن (از حوادث روزگار) بیم دهنده ایست خیر خواه و برای ادب کرن نفس تو همین کافیست که, از آنچه از دیگران نمی پسندی و آن را زشت میدانی دوری جویی.

نهج البلاغه حکمت ها وسخنان کوتاه شماره 373برچسب ها :
امیرالمومنین علی (علیه السلام) ,