حضرت عبدالعظیم می گوید:

امام جواد (ع) برای من فرمود:

به درستی که قائم خاندان ما همان «مهدی» است که واجب است در زمان غیبتش، انتظار او کشیده شود و در ظهورش اطاعت گردد....


کمال الدین، ج 1، ص 188