پنهان بودن میلاد امام زمان(عج)

تاریخ دوران بنى امیّه و بنى عبّاس، به ویژه از زمان امام ششم حضرت صادق علیه السلام به بعد، گواه آن است كه خلفاء نسبت به امامان معصوم بسیار حسّاس شده بودند، و هر چه زمان پیش مى رفت نفوذ آنان بیشتر و علاقه مردم به آن بزرگواران افزونتر مى شد، تا آنجا كه خلفاء عباسى حكومت خود را درمعرض خطر مى دیدند، به ویژه كه شهرت داشت مهدى موعود(ع) از نسل پیامبر و از دودمان امامان معصوم و حضرت عسكرى بوجود خواهد آمد و دنیا را از عدل و داد پر مى سازد؛ از این رو امام عسكرى(ع) سخت مورد مراقبت بود و همانند پدر و جدّ و جدّ اعلاى خویش در مركز حكومت عباسى« سامرّاء» زیر نظر قرار داشت، و از سوى عباسیان كوشش مى شد تا از به وجود آمدن و پرورش كودك موعود جلوگیرى شود،
ولى مشیت الهى بر حتمیت این تولد قرار گرفته بود و تلاش آنان بى ثمر ماند، و خداى متعال ولادت او را همانند موسى مخفى قرار داد، در عین حال اصحاب خاص امام عسكرى(ع) بارها امام موعود را در زمان حیات پدرش دیدند، و به هنگام درگذشت حضرت عسكرى(ع) نیز امام عصر(عج) ظاهر شد و بر جنازه پدر نماز گزارد و مردم او را مشاهده كردند و پس از آن غایب گردید. از هنگام تولد امام قائم(ع) تا شهادت پدرش حضرت عسكرى(ع) بسیارى از بستگان و یاران ویژه امام یازدهم موفق به دیدار او شدند یا از وجود او در خانه امام آگاه گشتند؛ اصولاً روش امام عسكرى(ع) چنین بود كه در عین پنهان داشتن فرزند ارجمند خویش، در فرصتهاى مناسب یاران مورد اطمینان را از وجود او آگاه مى فرمود تا آنان به شیعیان برسانند و پس از او در گمراهى نمانند؛ براى نمونه به چند مورد اشاره مى كنیم
1ـ «احمد بن اسحاق» كه از بزرگان شیعه و پیروان ویژه امام عسكرى(ع) است مى گوید:
«خدمت امام عسكرى(ع) شرفیاب شدم، و مى خواستم در مورد جانشین پس از او پرسش كنم، و آن گرامى بدون آنكه سؤال كنم فرمود
اى احمد، همانا خداى متعال از آن هنگام كه آدم را آفرید زمین را از حجت خدا خالى نگذاشته و نیز تا قیامت خالى نخواهد گذاشت، به جهت حجت خدا از اهل زمین رفع بلا مى شود و باران مى بارد و بركات زمین خارج مى گردد. عرض كردم
اى پس رسول خدا، امام و جانشین پس از شما كسیت؟
آن حضرت با شتاب به درون خانه رفت و بازگشت در حالیكه پسرى سه ساله كه رویى همانند ماه تمام داشت بر دوش خویش حمل مى كرد و فرمودند:
اى احمد بن اسحاق، اگر نزد خداى متعال و حجتهاى او گرامى نبودى اى پسرم را به تو نشان نمى دادم، همانا او همنام رسول خدا و هم كنیه اوست، او كسى است كه زمین را از عدل و داد پر مى سازد همچنانكه از ظلم و جور پر شده باشد. اى احمد بن اسحاق مَثَل او در این امّت مثل «خضر» علیه السلام و «ذوالقرنین» است، سوگند به خدا غایب مى شود بطوریكه در زمان غیبت او از هلاكت نجات نمى یابد مگر كسى كه خداوند او را بر اعتراف به امامت وى ثابت قدم بدارد و موفق سازد كه براى تعجیل فرج او دعا كند. عرض كردم
سرور من، آیا نشانه اى دارد كه دل من به آن اطمینان (بیشترى) پیدا كند؟ (در این هنگام) آن پسر به عربى فصیح گفت:
«منم بقیة الّله در زمین، همانكه از دشمنان خدا انتقام مى گیرد، اى احمد بن اسحاق پس از مشاهده عینى دنبال اثر نگرد...» مرحوم صدوق مى فرماید این روایت را به خط «سعد بن عبداللّه» و او از «احمد بن اسحاق» نقل كرد.

اعتقاد به حضرت مهدى موعود در سایر ادایان
 

اعتقاد به امام مهدى موعود علیه السلام كه مصلحى الهى و جهانى است در بسیارى از مذاهب و ادیان وجود دارد، و نه تنها شیعه كه اهل تسنّن و حتى پیروان ادیان دیگر مانند یهود و نصارى و زردشتیان و هندویان به ظهور یك مصلح بزرگ الهى اذعان و اعتراف دارند و آنرا انتظار مى برند. در كتاب «دید» كه نزد هندویان از كتب آسمانى است آمده:
پس از خرابى دنیا پادشاهى در آخرالزمان پیدا شود كه پیشواى خلایق باشد و نام او منصور باشد، و تمام عالم را بگیرد و بدین خود در آورد و همه كس را از مؤمن و كافر بشناسد و هر چه از خدا خواهد برآید. و در كتاب «جاماسب» شاگرد زردشت ذكر شده:
مردى بیرون آید از زمین تازیان از فرزندان هاشم، مردى بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق و بر دین جدّ خویش بود با سپاه بسیارى و روى به ایران نهد و آبادان كند و زمین پرداد كند و از داد وى باشد گرگ با میش آب خورد. در كتاب «زند» كه از كتابهاى مذهبى زردشتیان است آمده:
آنگاه فیروزى بزرگ از طرف ایزدان مى شود، و اهریمنان را منقرض مى سازد و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان راه ندارد، و بعد از پیروزى ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم كیهان به سعادت اصلى خود رسیده بنى آدم بر تخت نیكبختى خواهند نشست. و در تورات، در سفر تكوین از دوازده امام كه از نسل اسماعیل پیامبر بوجود مى آیند سخن گفته شده است:
«و در حق اسماعیل ترا شنیدم اینكه او را بركت داده ام و او را بارور گردانیده به غایت زیاد خواهم نمود و دوازده سرور تولید خواهد نمود و او را امت عظیم خواهم نمود» و در مزامیر حضرت داود علیه السلام نوشته است
«.. و اما صالحان را خداوند تأیید مى كند...صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا همیشه ساكن خواهند بود» و در قرآن كریم نیز ذكر شده است:
«وَلَقَد كَتَبنا فِى الزَّبُورِ مِن بَعدِ أَ نَّ الاَرضَ یَرِثُها عِبادِىَ الصالِحونَ » ما در زبور (داود) بدنبال ذكر(یعنى تورات) نوشتیم كه بندگان شایسته ماوارث زمین خواهند شد. و باز قرآن مى فرماید:
«وعد الله الذین آمنوا منكم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذین من قبلهم و لیمكنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننى لایشركون بى شیئاً» خداوند به كسانى از شمایان كه ایمان آورده اند و كارهاى شایسته كرده اند و عده داده است كه آنان را در زمین خلیفه و جانشین سازد چنانكه گذشتگان را خلافت و جانشینى بخشید و دینى را كه خدا بر ایشان پسندیده است برقرار نماید و ترس آنان را به ایمنى تبدیل كند كه مرا عبادت مى كنند و چیزى را شریك من قرار نمى دهند. و نیز مى فرماید:
«و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» اراده كرده ایم كه بر مستعفان (خداپرستانى كه زیر بار ستم ستمگران ناتوان شده اند) منت نهیم و آنان را پیشوا و وارث زمین سازیم. این گونه آیات كه نمونه اى از آن ذكر شد گواه آنست كه سرانجام، جهان در درست بندگان شایسته الهى قرار خواهد گرفت و این میراث به آنان خواهد رسید و به مقام رهبرى و پیشوایى جهانیان نائل خواهند آمد. اگر بشر از مسیر صحیح و راه خدا منحرف مانده و تا عمق پرتگاههاى انحراف و پستى سقوط و نزول كرده است، در واقع به حدّ نهائى این قوس نزولى چیزى نمانده است و به زودى وجدان بشریت بیدار مى شود و درمى یابد كه با تكیه بر زور و توانائى، یا خرد و اندیشه خود و تكنیك و علوم مادى نمى تواند نظم و عدالت و سعادت فراگیر را در جهان مستقر سازد، و راهى جز این ندارد كه مناسبات خود را بر اساس ایمان و وحى و پذیرش ولایت الهى استوار سازد و با رهبرى مصلحى الهى و جهانى خود را از گرداب خطرها نجات بخشد و راه كمال را بپیماید تا حكومتى جهانى بر اساس عدالت همراه با امنیت، صفا و صمیمیت برقرار گردد.
منبع:ره پویان وصال


برچسب ها :
پنهان بودن میلاد امام زمان(عج) ,  پنهان ,  میلاد ,  امام زمان ,